Logo Związku Polskich Fotografów Przyrody

Organizatorem Festiwalu „Przyroda Warta Poznania” jest Okręg Wielkopolski Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Związek ten, utworzony w roku 1995, jest największą i najstarszą organizacją skupiającą miłośników fotografii przyrodniczej w Polsce. Nasza działalność to nie tylko upowszechnianie dorobku fotografii przyrodniczej, ale także ukazywanie piękna i bogactwa Przyrody. Co więcej, ogromną wagę przywiązujemy do uczestniczenia w Jej ochronie. W ramach naszej działalności organizujemy zarówno konkursy, wystawy, plenery, festiwale fotograficzne jak i prelekcje fotografów, podróżników i przyrodników.
ZPFP tworzy 12 okręgów: Dolnośląski, Krakowski, Lubelski, Łódzki, Mazowiecki, Pomorsko-Kujawski, Roztoczańsko-Podkarpacki, Śląski, Toruński, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski oraz Zachodniopomorski. W szeregi ZPFP może wstąpić każdy miłośnik Przyrody i fotografii. Do naszego Związku należą zarówno amatorzy jak i profesjonaliści, którzy podczas cyklicznych spotkań mają możliwość dzielenia się nie tylko swoimi fotografiami, ale również i doświadczeniami oraz bezcennymi wrażeniami jakie daje bliskie obcowanie z Naturą. Członkowie ZPFP ukazują się szerszej publiczności poprzez publikację swoich prac w podręcznikach, kalendarzach, czasopismach i albumach.
Związek Polskich Fotografów Przyrody prowadzi działalność jako dobrowolne stowarzyszenie twórcze w oparciu o własny statut i zasady sformułowane w Kodeksie Etycznym Fotografii Przyrodniczej z naczelną zasadą poszanowania Przyrody. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i utrzymujemy się wyłącznie ze składek członków oraz dotacji sponsorów.
Jeśli chciałbyś poznać nas bliżej, serdecznie zapraszamy na comiesięczne spotkania w Muzeum Archeologicznym na ulicy Wodnej 27 w Poznaniu. Szczegóły wszelakie można znaleźć pod poniższymi linkami:

strona ZPFP OW
profil na Facebook'u

Do zobaczenia!
Okręg Wielkopolski Związku Polskich Fotografów Przyrody