Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oferuje podróż w czasie, umożliwiającą zgłębianie różnorodnych aspektów dziedzictwa Pierwszych Piastów. Zgromadzone tam zbiory i treści kształtują wrażliwość poznawczą i estetyczną odbiorców, a badania naukowe w zakresie archeologii, historii, etnografii i środowiska przyrodniczego, dopełniają misję Muzeum, jaką jest upowszechnianie wiedzy o początkach naszej państwowości. Muzeum, dzięki immanentnym wartościom historycznym i kulturowym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, kształtuje naszą przyszłość!


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zagości na Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Przyroda Warta Poznania. Pojawi się z niespodzianką w postaci książek, które powiodą Was urokliwymi ścieżynkami edukacji ekologicznej na Ostrowie Lednickim oraz w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Serdecznie zapraszamy! :)