„Księga natury pisana jest w matematycznym języku” Galileusz

Być może właśnie dlatego nasz Gość potrafi ją tak umiejętnie rozszyfrować. Jest bowiem matematykiem, doktorantem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Co więcej, jest fotografem Przyrody! W „księdze natury” z niesłabnącym zapałem poszukuje dziko żyjących ptaków, w szczególności tych śpiewających. W swoich wędrówkach przemierza nie tylko lasy, ale także pola i łąki. Nie stroni od sadów i ogrodów, choć czyni to raczej sporadycznie. Nietypowa perspektywa oraz uzyskanie naturalnego rozmycia przynosi mu ogromną radość. Kolorowe liście, powykręcane konary czy też strzeliste pnie drzew stają się przepięknym tłem dla pierzastych bohaterów jego fotografii. Bohaterów tych upatruje w częstokroć spotykanych ptakach. Lista gatunków jakie udało mu się uwiecznić, zdaje się nie mieć końca. Wśród nich z przyjemnością możemy podziwiać grubodzioby, mysikróliki, piecuszki, raniuszki czy też zięby.
Nasz Prelegent poświęca się nie tylko fotografii przyrodniczej. Z wielkim zaangażowaniem oddaje się także działalności edukacyjno-kulturalnej. O swoich ptasich przygodach opowiadał, między innymi, na IX Międzynarodowym Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” oraz podczas Nocy Biologów czy też spotkań w muzeach i bibliotekach.
Gość nasz jest autorem licznych wystaw indywidualnych poświęconych polskiej awifaunie, prezentowanych na krajowych uniwersytetach (UW, UG, UKW). Jego prace nagradzano i wyróżniano w wielu konkursach międzynarodowych: Moscow International Foto Awards, Prix de la Photographie Paris, International Photographer of the Year 2015, Photo Salon Plovdiv. Co więcej, jego fotografie publikowało: National Geographic, MP Salamandra, Acta Ornithologica Polskiej Akademii Nauk.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Piotrem Górnym, z którym przeniesiemy się do ptasiego świata. Ptak jaki jest każdy widzi, ale jeśli chcesz poznać ptaki, jakie na swej drodze spotyka Piotr, dołącz do nas koniecznie. 

Więcej zdjęć Piotra Górnego na jego stronie piotr-gorny.pl